ข่าว

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการแปรรูปสายรัด

ในปัจจุบัน มีบริษัทแปรรูปสายรัดขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนหลายพันแห่งในประเทศจีน และการแข่งขันที่รุนแรงมากเพื่อให้ได้เงินทุนที่แข่งขันได้ ผู้ประกอบการลากสายให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านฮาร์ดแวร์ เช่น การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การประมวลผลสายรัดในเวลาเดียวกัน การสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การวางแผนและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร การสร้างและปรับปรุงบรรยากาศการพัฒนาขององค์กร การขยายและเสริมสร้างพลังอ่อนและแข็งของ องค์กร เพิ่มคุณค่าและเปิดใช้งานผู้ให้บริการวัฒนธรรมองค์กรในหลาย ๆ ด้านและในขั้นต้นสร้างระบบวัฒนธรรมองค์กรขั้นสูงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งให้พลังสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

1

เศรษฐกิจตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ผู้ผลิตสายรัดทั้งหมดจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยการแบ่งส่วนตลาดของสายรัดเพื่อหาตลาดของตนเองการแบ่งส่วนตลาดชุดสายไฟเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนมากมายหากต้องการดูกฎหมายของเศรษฐกิจการตลาดผ่านรูปลักษณ์ของตลาด เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกแผนกในองค์กรพูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณต้องการครอบครองตลาดโดยการแบ่งส่วน มันไม่ได้มีไว้สำหรับบรรจุภัณฑ์เท่านั้นคุณต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างถูกต้องและค้นหาวิธีการสื่อสารและการขายที่เหมาะสม

เพื่อที่จะพัฒนาและบรรลุความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมชุดสายไฟ เราต้องปรับปรุงระดับขององค์กรและอุตสาหกรรมทั้งหมด และใช้มาตรการรับมือที่เกี่ยวข้องหากองค์กรการผลิตสายรัดต้องการที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น อันดับแรกต้องแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

ผู้ประกอบการลากสายควรสานต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมมาเป็นจิตวิญญาณของความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเสมอตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย องค์กรจำเป็นต้องจัดหาโซลูชันที่ครบถ้วนตั้งแต่การสนับสนุนทางเทคนิคในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมต้นทุนในการผลิต ไปจนถึงการให้บริการและการบำรุงรักษาในภายหลัง

อุตสาหกรรมสายรัดควรได้รับการบูรณาการและปรับโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้โครงสร้างมาตราส่วนมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นปัจจุบันมีผู้ผลิตสายรัดในประเทศหลายพันราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดการขั้นสูง ส่งผลให้เกิดความสับสนในการจัดการอุตสาหกรรมสายรัดดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบูรณาการอย่างเป็นระเบียบและสมเหตุสมผลของอุตสาหกรรมสายรัด

การใช้ "ข้อได้เปรียบราคาต่ำ" เพื่อเข้ายึดตลาดเป็นกลอุบายทั่วไปของวิสาหกิจจีน รวมถึงวิสาหกิจลากสายในช่วงเวลาหนึ่ง ความได้เปรียบด้านราคาต่ำอาจมีผลบังคับใช้แต่การที่จะทำให้องค์กรใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ความได้เปรียบจากราคาที่ต่ำจะไม่ได้ผลผู้ประกอบการลากสายในประเทศจำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางของการพัฒนาตนเอง และควรละทิ้งความได้เปรียบต้นทุนต่ำที่เกิดจากการใช้แรงงานราคาถูกของจีน แต่นำข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาใช้

เหตุผลสำคัญสำหรับแนวคิดการจัดการแบบอนุรักษ์นิยมและความสามารถในการดำเนินงานในตลาดต่ำของวิสาหกิจลากสายในประเทศคือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจขององค์กรไม่ทราบมากเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการขั้นสูงและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตลาดผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับองค์กรต้องคุ้นเคยกับแนวคิดการจัดการขั้นสูง มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับดี และสามารถนำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติได้

 


เวลาโพสต์: 21 ก.ค. 2565